نرم افزار تعویض روغن من کار

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت مشتریان – قابلیت تعریف سرویس های دوره ای -تعریف چندین خورو برای یک مشتری -امکان تعریف کالا و موجودی-انبارداری-بدهی و بستانکاری-پیامک موعد تعویض روغن – پیامک تبریک تولد-امکان ارائه فاکتور و یا چاپ کارت سرویس مشتری – محاسبه کیلومتر بعدی مراجعه جهت تعویض روغن بر اساس نوع روغن مورد استفاده-امکان درج کامل فعالیتهای انجام شده و سرویس های دوره ای در زمان سرویس مانند تعویض روغن، بازدید فیلتر و سایر موارد و دهها امکان دیگر مشتریان ،هزینه ها و در آمد های خود را مدیریت کنید.

خدمات پشتیبانی 24 ساعته و نصب و فعالسازی در سراسر ایران

جهت سفارش و نصب نرم افزار

09151258950

09228154695

دفتر فروش :  37295191-051

امکات ویژه و هوشمند جهت محاسبه کیلومتربعدی مشتری و اعلام در موعد بازدید دوره ای.

 

1